Historia

Namnet Tullgården kommer från en gammal gård som låg där nuvarande polishuset ligger. Den ursprungliga Tullgården byggdes 1820 av lagmannen och borgmästaren Karl Gustaf Barthelsson. Från början var det ett enfamiljshus med jordbruk, trädgård och ladugård. Vid mitten av 1800-talet blev det en bostad för flera familjer. Bland dem som bott i huset är Dr Nils Bejerot, ivrig knarkbekämpare. Under senare tid fanns ett café i huset, Tullcafét, berömt för sina goda wienerbröd. Huset revs 1978 för att göra plats för nuvarande polishuset.

Det ursprungliga Tullgården från 1800-talet, som revs 1978.
Det ursprungliga Tullgården från 1800-talet, som revs 1978.

På föreningens fastighet, Räven 7 och 8, finns tre bostadshus, med adresserna Esplanaden 7, 9, 11. Husen byggdes under åren 1962-1964 av Lillieskölds byggnadsbolag. Arkitekter var Harry Egler och Torbjörn Landström.