Underhåll och renovering

Att bo i en bostadsrätt innebär att man delar ansvaret mellan det egna ansvaret och föreningens ansvar.

Man brukar göra den något förenklade fördelningen med att medlemmen ansvarar för det som är innanför entrédörren och föreningen för det som är utanför, men raskt inser man att det inte är så enkelt. Nedanstående tabell ger en lite tydligare bild.

 FöreningenMedlemmen
EntrédörrDörrblad, inklusive karm och utvändigt foder.Invändig målning, lås, handtag, invändigt foder, ev. glas, ringklocka.
Bad/våtrumStammar till lägenheten (vatten och avlopp som tjänar flera lägenheter).
Undergolv.
Tätskikt.
Ytskikt golv, väggar, innertak.
Utrustning (wc, tvättställ. dusch, badkar)
Vattenlås till tvättställ.
Inredning (skåp, beslag, belysning).
KökStammar till lägenheten (vatten och avlopp som tjänar flera lägenheter).
Undergolv.
Ytskikt golv, väggar, innertak.
Utrustning (spis, fläkt, kylskåp, frys, diskmaskin)
Vattenlås till diskbänk.
Inredning (skåp, bänkar, beslag, belysning).
Övriga rumUndergolv.Ytskikt golv, väggar, innertak.
Inredning (hatthylla, garderober, skåp, beslag)
Icke bärande innerväggar.
FönsterKittning
Karmar
Utvändigmålning av karmar och bågar.
Målning invändigt och mellan fönster.
Beslag och spanjolett.
Tätningslister, smutsfilter.
Fönsterglas och bågar.
Dörrar och snickerierInnerdörrar i lägenheten.
Lister och foder i lägenheten
BalkongBalkonggolv
Balkongräcke
Inredning, blomlådor.
VentilationKanalerRengöring av ventilationsdon
Ventilationsfilter
Tätningslister.
VärmeVattenradiatorerMålning och luftning av radiatorer.
Elektrisk golvvärme och handdukstork.
Elektriska radiatorer.
SanitetAvloppsanläggning och vattenledningar fram till lägenhet.
Ej åtkomliga ledningar i våtrum.
Frilagda ledningar i våtrum.
Blandare.
Rensning av vattenlås och golvbrunn.
ElMatning fram till undercentral/säkringsskåp i lägenhet.Elledningar, tele- bredband och tv-ledningar i lägenhet.
Elvärme i golv.
Jordfelsbrytare.

Innan du renoverar i din lägenhet

Men eftersom vad en medlem gör i sin lägenhet kan påverka en annan lägenhet, så behöver varje medlem när han/hon vill förändra något anmäla detta till styrelsen. Detta gäller självklart inte vid ommålning och mindre arbeten, men så fort det gäller el, vatten eller avlopp måste det anmälas till styrelsen. Blankett finns på expeditionen.

Renoveringar i föreningens regi

Föreningen renoverar husen och marken runt omkring med jämna mellanrum för att hålla husen hela och rena.

ÅrtalRubrikBeskrivning
2023RadonRadonmätning genomförd
2022Balkong och fasadrenoveringRenovering av betong runt balkonger.
Nytt ytskikt på betong runt balkonger.
Nytt balkongräcke.
Reparation och målning av träfasad.
2019OVKBesiktning och inställning av ventilations-systemet
2019VärmestyrningByte av styrenheter för värmestyrning
2019MarkberedningNy markdränering och tätning av grunder
2018Trapp och EntrebelysningByte av armaturer i trapphus och vid entredörrar till LED armaturer
2015FönsterSamtliga fönster byttes ut, till 3 glasfönster.
2011RadonmätningRadonmätning vid 6st punkter per hus
2010TakNy takbeklädnad
2009IsoleringTilläggsisolering av vind och samt injustering av rör.
2008VärmesystemByte av termostat- och stamventiler samt trapp armaturer
2007Reline av avloppsstammarReline av avloppsstammar, fönstermålning, asfaltarbeten och byte av armaturer
2005LägenhetsdörrarByte av dörrar (säkerhetsdörrar) och lås
2004BredbandInstallation av bredband
2003MotorvärmeInstallation av motorvärmaruttag på gårdsparkeringarna
2002TrapphusMålningsarbeten i trapphus
1996BalkongBalkongrenoveringar
1993VärmesystemAnslöt till fjärrvärme
1987FasadFasadrenovering