Valberedningen

På uppdrag av medlemmarna

Valberedningen är medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en fungerande styrelse. Representanterna till valberedningen väljs av medlemmarna vid årsstämman och intresse av att delta i valberedningens arbete anmäls till sittande valberedning eller vid årsstämman.

Valberedningen har alltså en nyckelfunktion och dess uppgift är att från den stund den utses fram till nästa årsstämma föra en dialog med  bl.a. ordföranden i styrelsen. För att hålla sig underrättad om hur arbetet i styrelsen fungerar och om styrelsens sammansättning utifrån kompetens och engagemang ger styrelsen rätt förutsättningar att hantera de frågor som föreningen står inför.

Valberedningen ska också fortlöpande på valfritt sätt hålla en dialog med medlemmarna och skaffa sig kännedom om vilken kompetens som finns bland bostadsrättsföreningens samtliga valbara medlemmar utanför styrelsen.

Valberedningen Maj 2022-Maj 2023

Tove Persson
Bodil Ljungman

Vad händer om valberedningen inte får ihop en styrelse?

I en bostadsrättsförening måste styrelsen bestå av minst tre och högst fem styrelseledamöter var av en är ordförande samt minst en och högst fyra suppleanter.

Om det saknas en behörig styrelse är bostadsrättsföreningen likvidationspliktig

Det innebär att bostadsrättsföreningen upplöses genom att fastigheter och andra tillgångar säljs, skulder betalas och eventuellt överskott fördelas mellan medlemmarna i enlighet med bestämmelser i bostadsrättsföreningens stadgar. I praktiken kan du alltså bli av med din lägenhet och i allra värsta fall stå med en skuld beroende på hur föreningens ekonomi ser ur vid likvidationen