Trivselregler

För oss medlemars och vår hyresgästers trivsel så finns det några regler som vuxit fram under årens lopp. Vissa regler har funnits med länge andra har tillkommit då de blivit nödvändiga.

Vårda vår egendomen

Vi som äger lägenheterna äger gemensamt husen, trädgården och den övriga marken som tillhör föreningen. Vi vill ju alla betala så låg avgift som möjligt, ta därför hand om och var rädd om föreningens egendom.

Ser du något skräp liggandes, ta gärna upp det och släng det där det skall slängas.

Om du ser något som har gått sönder eller håller på att gå sönder, kontakta vår fastighetsskötare eller styrelse, speciellt om det är en skada som behöver akut åtgärd.

Entrédörrar

Entrédörrar skall vara låsta kl 21.00 – 06.00. Ställ aldrig upp dem under kväll eller natt. Har du under dagen ställt upp dörren så är det ditt ansvar att se till att stänga dem. Och passerar du en dörr som står uppställd efter 21:00, var snäll och stäng den då.

Se till att källardörrarna är ordentligt låsta.

Trapphusen

Trapphusen måste av säkerhetsskäll vid utrymning vara tomma, det är inte ok att ställa skor, krukor, kassar, mattor o dylikt i trapphusen. Brandmän och ambulanspersonal måste kunna ta sig fram obehindrat.

Balkong

Balkongen är varje lägenhets egna lilla frizon utomhus, och låt oss försöka hålla det så.

Det är tillåtet att grilla (med elgrill) och att röka på balkongen, men även om det är tillåtet så kan det störa dina grannar. Om du märker att ”varje” gång du gör det, du hör fönster och dörrar runt omkring dig som stängs så är det ett tecken på att det inte uppskattas och du skall kanske försöka minska ned det.

Det är däremot förbjudet att mata fåglar från lgh. eller balkong. Och blomlådor skall hänga på balkongräckets insida. Mattpiskning från balkongen är inte tillåten. Alla dessa saker handlar om att vi skall försöka att inte skräpa ned, varken på marken under balkongerna eller på balkonger under. Därför skall du heller aldrig kasta ut fimpar eller någonting från balkongen. Och har du gäster hemma som inte förstår det, så är det ditt ansvar, att både säga till dem och att städa upp efter dem.

Tvättstuga

Respektera tvättiderna i tvättstugan. Anteckna ankomsttid på dörren till tvättstugan om du startar senare än du bokat. Städa tvätt- och torkrum när du är klar.

 

Trappavsatserna skall vara fria från mattor, skor o dyl.

Störa grannar

Stör inte dina grannar före kl. 07.00 eller efter kl. 22.00 vardagar, och före kl 09.00 och efter kl. 23.00 helgdagar.

Soprummet

 

Paketera dina hushållssopor väl innan de lämnas i container i Återvinningsrummet.

Glas, plast, metall, småelektronik, lampor och batterier sorteras för sig. Tidningar töms utan påse i avsedd behållare.

Kartonger trampas ihop och kastas i avsedd behållare. Grovsopor hämtas med container 1- 2 ggr/år. I övrigt forslar du själv bort dina möbler, wellpappembalage och grovsopor till Görla.

Vatten

Spara på vattnet, varmt som kallt.

Renovering

För renovering av badrum och andra större renoveringar i lägenheten krävs tillstånd av styrelsen. Ansökningsblankett finns på expeditionen.

Skyltning

Tillstånd krävs också för all skyltning inom föreningens lokaler eller dess område.

 

”Trivselrummet kan bokas för hobbykväll, konferens el. dyl. Se tavla vid dörren.

Parkering och parkeringsförbud

Parkeringsförbud råder på gården. Kör inte fram bilen till portarna.

Undantag: hämta och lämna handikappade, lasta och lossa tunga/skrymmande föremål. Tillfälligt P-tillstånd för hantverkare eller för oss själva, finns att få på expeditionen.

Cyklar

Cyklar som ej används parkeras i cykelställ i källaren.

Obrukbara cyklar forslas bort.

Skräp

Använd askkoppar och papperskorgar som finns på gården.

Lägg inget papper i askkopparna p.g.a. brandfara.