Trivselregler

För medlemmens trivsel finns det några regler som vuxit fram under årens lopp. Vissa regler har funnits med länge andra har tillkommit då de blivit nödvändiga.

Vårda vår egendomen

Vi som äger lägenheterna äger gemensamt husen, trädgården och den övriga marken som tillhör föreningen. Vi vill ju alla ha en trevlig boendemiljö och betala så låg avgift som möjligt, ta därför hand om och var rädd om föreningens egendom.

Det finns papperskorgar på gårdarna, använd dom gärna. Ser du något skräp liggandes, ta upp det och släng det i nämnda papperskorgar. På så vis hjälps vi åt att hålla en trevlig boendemiljö.

Det finns även askkoppar att tillgå men använd askkopparna för fimpar inte för andra sopor. Släck fimpen ordentligt så det inte uppstår brand.

Om du ser något som har gått sönder eller håller på att gå sönder, kontakta vår fastighetsskötare eller styrelse, speciellt om det är en skada som behöver akut åtgärd.

Entrédörrar

Entrédörrar skall vara låsta kl 21.00 – 06.00. Ställ aldrig upp dem under kväll eller natt. Har du under dagen ställt upp dörren så är det ditt ansvar att se till att stänga dem. Och passerar du en dörr som står uppställd efter 21:00, var snäll och stäng den.

Se till att källardörrarna är ordentligt låsta.

Trapphusen

Trapphusen måste av säkerhetsskäl  vara tomma vid en eventuell utrymning. Brandmän och ambulanspersonal måste kunna ta sig fram obehindrat. Skor, krukor, kassar, mattor o dylikt får inte ställas i trapphusen. Barnvagnar ställs i barnvagns/cykelförrådet i hus 9.

Balkong

Balkongen är varje lägenhets egna lilla frizon utomhus, och låt oss försöka hålla det så.

Det är tillåtet att grilla (med elgrill) och att röka på balkongen, men även om det är tillåtet så kan det störa dina grannar. Om du märker att ”varje” gång du gör det, så hör du fönster och dörrar runt omkring dig som stängs. Det ett tecken på att det inte uppskattas och du ska kanske försöka minska ned det.

Det är däremot förbjudet att mata fåglar från lgh. eller balkong. Blomlådor skall hänga på balkongräckets insida. Mattpiskning från balkongen är inte tillåten. Alla dessa saker handlar om att vi skall försöka att inte skräpa ned, varken på marken under balkongerna eller på balkonger under. Därför skall du heller aldrig kasta ut fimpar eller någonting från balkongen. Om du har gäster hemma som inte förstår det, så är det ditt ansvar att både säga till dem och att städa upp efter dem.

Tvättstuga

Läs informationen om hur en tid i tvättstugan förväntas gå till och respektera den. Då kan alla använda tvättstugan utan irritation över slarviga grannar.

Störa grannar

Stör inte dina grannar före kl. 07.00 eller efter kl. 22.00 vardagar och före kl 09.00 och efter kl. 23.00 helgdagar. Vid eventuell ljudnivå utöver det vanliga tex fest eller renovering avisera detta i förväg genom information i din port.

Soprummet

Läs informationen om hur återvinningsrummet används och respektera den för allas trivsel.

Paketera dina hushållssopor väl innan de lämnas i kärlen i Återvinningsrummet. Bästa valet är en påse som går att knyta.

Glas, plast, metall, småelektronik, lampor och batterier sorteras för sig. Tidningar töms utan påse i avsedd behållare.

Kartonger trampas ihop och kastas i avsedd behållare. Grovsopor hämtas med container 1- 2 ggr/år. I övrigt forslar du själv bort dina möbler, wellpapp och grovsopor till Görla.

Vatten

Vi betalar vattnet gemensamt så spara på vattnet, varmt som kallt.

Renovering

Mindre renoveringar som mest innebär målning och tapetsering behöver inte styrelsens tillstånd men tänk på vilken tid på dygnet den utförs. Större renoveringar särskilt dom som involverar el, vatten, avlopp, ventilation samt antenn i lägenheten kräver tillstånd av styrelsen.

Ansökningsblankett finns på expeditionen.

Inglasning av balkong kräver tillstånd från styrelsen och bygglov.

Skyltning

Tillstånd krävs också för all skyltning inom föreningens lokaler eller dess område.

Parkering och parkeringsförbud

Parkeringsförbud råder på gården. Kör inte fram bilen till portarna.

Undantag: hämta och lämna handikappade, lasta och lossa tunga/skrymmande föremål. Tillfälligt P-tillstånd för hantverkare eller för oss själva finns att få på expeditionen.

Cyklar

Cyklar som ej används parkeras i cykelställ i källaren.

Obrukbara cyklar slängs den container som föreningen ställer upp två gånger om året eller forslas till kommunens återvinningsstation av ägaren själv.