Fastighetsskötare, akut jour

Brf Tullgården har ingen egen anställd fastighetsskötare utan anlitar företaget Sweax för vår fastighetskötsel och jour vid akuta åtgärder.

Felanmälan

Vill du felanmäla något kan du ringa deras kundtjänst på 0176-279 220 mellan 07:00-16:00 vardagar. Om problemet gäller insidan av en lägenhet  får anmälaren ange personnummer.

Jour vid akuta ärenden

Övrig tid för akuta ärenden, ring deras journummer 08-564 216 75. Men journumret skall endast användas vid akuta skador och fel. Utryckningen kommer i första skedet debiteras direkt till lägenhetsinnehavaren men om felet hör till föreningens område kan önskan om ersättning från föreningen ske senare.