Försäkringar och ansvar

Föreningens försäkringar

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad.

Observera att denna ej ersätter hemförsäkringen med bostadsrättstillägg

Vad gäller för dig som bostadrättshavare?

Som bostadsrättshavare har du ett avsevärt större ansvar än om du bor i en hyresrätt. Här ges en kort beskrivning av regelsystemet. Den är inte fullständig och ytterst är det givetvis Bostadsrättslag och stadgar som gäller. Men förstår du grundprinciperna slipper du bli överraskad när oturen är framme och kan så långt det är möjligt i förväg skydda Dig mot konsekvenserna.

Du och föreningen delar på ansvaret!

Grundtanken i lagen är att förening och bostadsrättshavare är jämlika parter som genom stadgarna i förväg kommit överens om en fördelning av framtida underhålls- och reparationsansvar. Huvudregeln är att bostadsrättshavaren svarar för underhåll och reparation av lägenhetens inre inkl. ytskikt, vitvaror etc. medan föreningen svarar för byggnadskroppen i övrigt. (mer detaljerad lista om ansvar hittar du här)

Två typer av skador skiljer sig från huvudregeln: Vid brand- och s.k. vattenledningsskador är du reparationsansvarig för lägenhetsskadorna bara om du – eller någon du svarar för – varit vårdslös. Men observera att begreppet vattenledningsskada långt ifrån innefattar alla typer av läckage. Varken skador i form av läckage genom bristfälliga tätskikt eller genom läckande maskiner som kopplats på ledningssystemet anses som vattenledningsskador. De följer istället huvudregeln. För att ta ett exempel är det alltså du som bostadsrättshavare som är reparationsansvarig för skadorna inne i ett badrum där ytskiktet släppt igenom vatten och detta oavsett om du på något sätt varit vårdslös eller ej.

Skador utanför din lägenhet

I din egen lägenhet är du alltså enligt huvudregeln reparationsansvarig för skador, även om du inte gjort något fel. För att du skall kunna göras ansvarig för skador som letar sig ut från lägenheten, exempelvis vatten som från ditt otäta badrum rinner ner i bjälklagen och till grannen nedanför, förutsätts däremot alltid att du på något sätt varit vårdslös. Vad som är vårdslöst är ofta en omdiskuterad fråga som inte kan beskrivas generellt. Om du bygger om ditt badrum på ett icke fackmannamässigt sätt och vatten därför tränger ut, så löper du stor risk att anses som vårdslös. Om du däremot får en läcka bakom en kakelplatta, som du inte kan se utifrån, blir bedömningen sannolikt den motsatta. Här vägs således en rad faktorer in – vad du som lekman sett eller borde ha sett, förstått eller borde ha förstått. Bara det faktum att vatten trängt ut utanför lägenheten är inte tillräckligt för att du automatiskt skall anses som vårdslös. Om du å andra vet att lägenheten har ursprungsstandard med gamla tätskikt och att flera grannar redan haft skador, då ökar risken för att du skall anses som ansvarig, om du trots denna kunskap inte renoverar, utan fortsätter att duscha med skador som följd.

Hur kan du skydda dig?

En försäkring kan skydda dig delvis, men aldrig helt. Därför är det enklaste svaret: Undvik skador. Ingen kan gardera sig helt mot att oturen är framme, men när det gäller ett gammalt uttjänt badrum är det inte frågan om utan när det börjar läcka och som bostadsrättshavare är det alltså du själv som har ansvaret att förebygga detta.