Att bo i en bostadsrättsförening

Fördelen med en bostadsrätt är att alla medlemmar i en bostadsrättsförening delar på kostnaden att underhålla och driva fastigheterna. Men man får inte glömma bort att man som köpare av en bostadsrätt blir en medlem och att det är vi medlemmar som driver och förvaltar våra egna fastigheter. Lösningarna på detta många men vissa grunder måste finnas.

Vad händer om valberedningen inte får ihop en styrelse?

I en bostadsrättsförening måste styrelsen bestå av minst tre och högst fem styrelseledamöter var av en är ordförande samt minst en och högst fyra suppleanter.

Om det saknas en behörig styrelse är bostadsrättsföreningen likvidationspliktig

Det innebär att bostadsrättsföreningen upplöses genom att fastigheter och andra tillgångar säljs, skulder betalas och eventuellt överskott fördelas mellan medlemmarna i enlighet med bestämmelser i bostadsrättsföreningens stadgar. I praktiken kan du alltså bli av med din lägenhet och i allra värsta fall stå med en skuld beroende på hur föreningens ekonomi ser ur vid likvidationen