Hyra ut i andra hand / Andrahandsupplåtelse

Vad gäller i vår förening om medlemmar vill hyra ut sin lägenhet under en period?

Första steget är att alltid ansöka om tillstånd hos styrelsen. Detta styrs av bostadsrättslagen och våra stadgar. Hyreskontrakt som inte fått tillstånd av styrelsen är juridiskt ogiltligt och kan upphävas av styrelsen och är dessutom grundläggande för uppsägning av bostadsrättsinnehavaren.

Blankett för ansökan finns att hämta på expeditionen.

Vad är en andrahandsupplåtelse?

Som bostadsrättshavare har du alltid rätt att själv bestämma hur mycket och om du överhuvudtaget ska vistas i din lägenhet. Om du vill låna eller hyra ut din lägenhet till någon annan krävs det att du har samtycke till det från bostadsrättsföreningen. I dagligt tal kallas det andrahandsuthyrning, men i lagtexten benämns det andrahandsupplåtelse. Detta på grund av att det saknar betydelse om man tar betalt eller inte.

Det spelar ingen roll vem som ska bo i lägenheten medan den är uthyrd. Även om det är en närstående person, till exempel ett barn eller en syster, så är det frågan om en andrahandsupplåtelse. Det är alltså alltid en andrahandsupplåtelse när en bostadsrättshavare låter någon annan självständigt bruka lägenheten.

Hur länge kan lägenheten hyras ut ?

Styrelsen har beslutat att vid giltigt skäl generellt ge tillstånd för sex månader i taget i sammanlagt högst ett år. Beslut i enskilda fall kan överklagas hos hyresnämnden.

Har du skäl?

För att en bostadsrättshavare ska ha rätt att hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs det att bostadsrättshavaren har skäl till uthyrningen. Nedan finns några vanliga exempel på skäl till andrahandsupplåtelse. Notera att listan ej är uttömmande.

  • Provboende i samboförhållande
  • Bereda närstående bostad
  • Arbete/ studier/ vård på annan ort till vilken det inte är rimligt att pendla
  • Tillfällig vistelse på annan ort
  • Bostaden är svårsåld pga marknadsläget

Viktigt att komma ihåg när man ska bedöma bostadsrättshavarens skäl är att skälen blir svagare med tiden. Ett bra exempel på detta är att du inte kan provsambo i all evighet.

Har föreningen anledning att vägra tillstånd?

Även om bostadsrättshavaren har skäl att hyra ut i andra hand kan bostadsrättsföreningen neka ansökan om andrahandsuthyrning om föreningen har en befogad anledning till det. Exempel på vad som kan vara en befogad anledning för bostadsrättsföreningen att neka tillstånd kan vara att det redan är många bostadsrätter upplåtna i andra hand och det är svårt att tillsätta personer till förtroendevalda poster. Det sistnämnda är vanligt i små bostadsrättsföreningar.

Ansvar

När man väl fått tillstånd att hyra ut i andra hand finns det en del saker som man som bostadsrättsinnehavare bör tänka på.

Bostadsrättsinnehavaren är fortfarande ansvarig för att avgifter för bostaden betalas i tid.

Bostadsrättshavaren är ansvarig för det löpande underhållet av lägenheten.

Om andrahandshyresgästen ger upphov till störningar kan bostadsrättsinnehavaren sägas upp. Det ligger alltså såväl i bostadsrättshavarens som bostadsrättsföreningens intresse att andrahandshyresgästen är en ordningsam person.

Blankett för andrahandsuthyrning:

http://www.brftullgarden.com/wp-content/uploads/2023/11/andrahandsansokan-1.pdf