Årsstämma

Vad är årsstämman?

Årsstämman är det tillfälle då alla medlemmar i föreningen har störst möjlighet att påverka nästa års utveckling i föreningen. Varje lägenhet har en röst men bara närvarande representant eller skriftligt utsätt ombud har möjlighet att lägga en röst vid årsstämman. Frånvaro tolkas som accepterande av de beslut som fattas vid årsstämman.

Årsstämman styrs av stadgarna och följer en dagordning. Punkter eller motioner som önskas tas upp av medlemmar ska lämnas lämnas in till styrelsen i förväg, styrelsen skickar ut information om sista datum. Dagordning och årsredovisning ska skickas ut innan årsmötet så alla ska ha möjlighet att vara inlästa och förberedda innan mötet.

Ordförklaring:

Stadgar: Föreningens juridiska ordningsregler som baseras på bostadsrättslagarna. Att bryta mot stadgarna kan innebära uteslutning ur föreningen dvs tvångsförsäljning av lägenheten eller i vissa fall åtal. Så det ligger i var och ens intresse att veta hur föreningens stadgar ser ut.

Dagordning: Det protokoll stämman följer för att stämman ska utföras enligt stadgarna.

Motion: Ett förslag på förändring/förbättring i föreningen från enskild medlem.

Årsredovisning: En presentation om hur ekonomin ser ut i föreningen och vad som hänt under året. Den sammanställs av SBC och granskas av en fristående revisor.