Allmän information

Informationskanaler

Hemsida

Hemsidan används istället för den klassiska informationspärmen som till dom flesta lägenheter saknas eller är av historiskt datum. Om du som lägenhetsinnehavare vill ha en informationspärm av aktuellt datum utskriven så kontakta styrelsen.

Informationsbladet Tullgårdsbladet

Styrelsen förmedlar aktuell information via Tullgårdsbladet som sätts upp i alla portar med jämna mellanrum samt läggs ut på hemsidan.

Kontakta styrelsen

Vid behov av information vid personligt ärende angående boende och aktuell information kontaktas styrelsen.