El, värme, vatten och ventilation

El

Föreningen har ett gemensamt abonnemang för el så lägenhetsinnehavaren behöver/kan inte skriva ett eget elavtal. Varje lägenhet har dock en energimätare som läses av varje månad vilket ger underlag för hur stor del av energikostnaden varje lägenhet ska betala. Summan finns specificerad på avgiftsfakturan och debiteras på nästa månads avgiftsavi

Värme och vatten 

Kostnaden för värme och vatten ingår i avgiften. För att hålla avgiften så låg som möjligt var sparsam med vattnet.

Värmen är centralstyrd men kan till viss del regleras via vred på elementen i lägenheten. 

Ventilation 

Ventilationen är direktverkande med frånluftsventiler i kök, badrum samt eventuellt i klädkammare. Inluften tas via ventiler i fönster och eventuellt yttervägg i kök. Ventilerna för inluften går att reglera men inte stänga helt.