Förråd och föreningslokal

Förråd

Till varje lägenhet finns ett förråd samt ett ”Mat”förråd. Dom finns i respektive hus källare och är märkta med lägenhetsnummret vilket är en, två eller tresiffrigt. Dessa får innehavaren själv skaffa lås till. 

Det finns även några extra förråd som går att ställa sig i kö till.

Föreningslokal 

Det finns ett föreningslokal i samma lokaler som tvättstugan som går att låna för mindre tillfälliga aktiviteter. Bokning sker på almanackan som hänger bredvid lokalens dörr.