Tullgårdsbladet – 2016, Nr 5

Nr 5, 2016-05-15

Vi påminner om årsstämman den 16 maj..

Containern för avfall finns från den 12 maj på morgonen till morgonen den 13:e. Byggavfall får inte lämnas.

Sweax kommer att föryngra spireaplantorna utefter husen 9 och 11 samt rensa och lägga på ny jord. Det kommer se lite dystert ut till en början, men snart är de spirande plantorna åter fina.

Lekplatsen har besiktigast av behörig personal från Sweax och en åtgärdsplan för renoveringen tas fram. Kanans staket som hade ruttna plankor har reparerats.

Det är varmt, det är skönt, vi ses på stämman!

Hoppas vi i Styrelsen