Tullgårdsbladet – 2015, Nr 11

Nr 11, 2015-11-15 

Fönsterbytet

Arbetet med själva fösterbyte löper på, men plåt- och listningsarbetet är försenat i hus 9. Man har nu engagerat ytterligare några plåtarbetare men beräknar att förseningen kan bli upp till 10 dagar jämfört med tiden i infobladen från Dalkarlarna. Om möjliugt kommer ”karlarna” att meddela oss någon dag innan de kommer.

Viktig att enkäterna för Dalkarlarnas arbete lämnas in till föreningens brevlåda i 11D.

Valberedning och styrelse

Vi behöver fler medlemmar till styrelsen och valberedningen. Välkommen till expeditionen och hör dig för om vad styrelsearbetet innebär eller anmäl ditt intresse direkt. Val av styrelseledamöter sker på årsstämman i maj.

Hjärt-lungräddning

Under december månad kan du som är intresserad få gå gratis på kurs i hjärt-lungräddning. Anmäl dig till expeditionen.

Fastighetsskötsel

Fr.o.m. 15 december kommer Sweax att ta över fastighetsskötseln hos oss. Företaget är anlitat av flera bostadsrättsföreningar i Norrtälje och man är mycket nöjd med deras arbete.

Rökning

Ni som står utanför porten och röker, vi ber er om två saker. Ta tre steg ut från huset så vi slipper röklukten i trappan. Ta med en burk att fimpa i. Den lilla askkoppen som sitter på huset blir snabbt överfull, och är mer avsedd för enstaka fimpar ”när man är på väg in”.

Och igen…

Ställ undan cyklar så att de inte är i vägen för snöröjningen.

Kontroll av bäst-före-datum och batteri på brandvarnarna rekommenderas.

Vi önskar er alla en skön och trevlig 1:a advent och största försiktighet med ljusen.

 

Hälsningar från oss i styrelsen